Menu

Coaching naasten en mantelzorgers

Hoe is het nu met jou?

Wanneer je naaste chronisch of ongeneeslijk ziek is, komt er veel op je af. Het kan  voldoening geven om voor de ander te kunnen zorgen, maar het kan ook regelmatig zwaar vallen. Vaak moet je balanceren tussen de zorg voor je naaste, je werk, je eigen gezondheid en andere familie- of gezinsleden. Het kan de band met elkaar versterken, maar het kan ook moeilijk zijn om de relatie gelijkwaardig en goed te houden.
Het voelt alsof je voortdurend alle ballen in de lucht moet houden en niet goed aan je eigen gevoelens van verdriet of rouw toe komt. Maar dat vind je dan weer egoïstisch van jezelf. Jíj bent niet ziek, dus jij hebt niets te klagen. Je wilt sterk zijn voor de ander, maar hoe houd je het zelf vol?

Wanneer je naaste gaat sterven is het afscheid definitief. Hoe kun je na het overlijden verder met het gemis in het leven van alle dag? Hoe ga je om met allerlei gevoelens die er in je om kunnen gaan zoals bijvoorbeeld onzekerheid voor de toekomst, schuldgevoel, opluchting, eenzaamheid, verdriet of teleurstelling. 

Kun je daar met iemand over praten? Gelukkig zijn er vaak vrienden of familieleden waar je terecht kunt. Maar soms zijn die er niet of is het juist lastig om vrijuit te kunnen of durven spreken.

Heb jij behoefte aan een luisterend oor? Ik ben er voor iedereen die voor zijn/haar naaste zorgt of een naaste verloren heeft: een partner, een ouder of kind, een broer of zus, goede vriend of vriendin, neef of nicht, oom of tante. Het maakt niet uit welke relatie je tot de ander hebt, het gaat om de intensiteit die jij in die relatie ervaart en om jouw persoonlijke zoektocht van verwerking.

Voor wie?

Naasten en mantelzorgers
– tijdens een chronisch en/of ongeneeslijk ziekteproces van een naaste.
– na het overlijden en verlies van een naaste.

Werkwijze

Het intakegesprek van 45 minuten is gratis. Hierin kijken we eerst met elkaar wat je nodig hebt en wat ik kan bieden. Dit kan al helpen om even stoom af te blazen, je gevoelens te uiten, je gedachten te ordenen en ruimte voor jezelf te creëren waarin je balans kunt vinden in de zorg voor jezelf en de ander. Wanneer we met elkaar verder gaan bestaat de coaching uit een aantal gesprekken, die eventueel naar wens ondersteund kunnen worden met creatieve werkvormen.
Hierbij maak ik gebruik van diverse werkwijzen en benaderingen die voortkomen uit mijn opleidingen, werk- en levenservaring.

Mijn manier van coachen kenmerkt zich door:
>Een zorgvuldige en respectvolle benadering
>Luisteren met begrip en zonder oordeel
>Erkenning en ruimte voor emoties
>Verbinding maken met jouw levensverhaal en context
>Ontrafelen en analyseren van de wirwar aan gevoelens en gedachten
>Zoeken naar jouw eigenheid en (veer)kracht

Carolien van Dam

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in de sector zorg en welzijn in het begeleiden van zieken, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers.
Al heel jong ben ik zelf in aanraking gekomen met ziekte, rouw en verdriet. Ook heb ik jarenlange ervaring als mantelzorger. Daarom weet ik van binnenuit en als geen ander hoe belangrijk het is dat er ondersteuning is voor zowel degene die ziek is of rouw draagt, als voor degenen die daar omheen staan. Als één lid lijdt, lijden alle leden, maar allemaal op een verschillende manier. Daarom is het van belang dat er, zo nodig en mogelijk, aandacht is voor iedereen die betrokken is bij de zorg aan de zieke.

Deze visie is voor mij de belangrijkste reden geweest om samen met mijn collega Margriet in 1997 Hospice Dôme in Amersfoort op te richten: een plek waar aandacht en zorg is voor degene die gaat sterven, maar juist ook voor de naasten. Naast pionieren en leidinggeven heb ik in het hospice een belangrijke bijdrage mogen leveren aan het vormgeven van de psychosociale begeleiding van gasten en naasten.  Ook het opleiden van medewerkers in de zorgverlening aan de naasten was een speerpunt voor mij. Vanuit deze brede werk- en levenservaring als maatschappelijk werker en contextueel hulpverlener, geef ik nu vorm aan de coaching van naasten en mantelzorgers vanuit Atelier Trait ‘d Union.