Menu

Missie en Visie

Onze passie is verbinding zoeken of herstellen in samenleven en samenwerken. Tijdens onze levensweg hebben we geleerd dat we allemaal behoefte hebben aan erkenning en ruimte voor het waarmaken van onze dromen en de ontplooiing van onze talenten. Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht, ruimte en erkenning voor het levensverhaal van mensen, kwetsbaarheid, veerkracht, creativiteit, dromen, hoop en idealen.

Door het geven van aandacht en het creëren van een veilige sfeer kunnen energie en creativiteit weer in beweging komen. Zo komt er ook nieuwe ruimte om in vrijheid je eigen weg te kiezen te midden van normen en verwachtingen van anderen en toch samen te werken aan een gezamenlijk doel.

Wij worden in onze visie en manier van werken geïnspireerd door ons geloof in de liefde van God voor iedereen. Ieder mens is waardevol en geliefd. Dat mogen wij aan elkaar doorgeven. Je hoeft deze overtuiging niet te delen om gebruik te maken van onze coaching en training. Iedereen is vrij om te leven vanuit een eigen overtuiging. Wij zoeken vooral de verbinding met elkaar.

Een deel van onze winst gaat jaarlijks naar een goed doel:
In 2020 was dat de stichting CliniClowns.
In 2021 was dat de campagne “Jij doet ertoe” van het Oranjefonds.
Voor 2022 hebben we gekozen voor Global Mercy (hulp aan medemensen in Afrika, zie globalmercy.org)Wanneer we met het hart luisteren,
vrij van wat we menen te weten
Spreekt niets en niemand ooit vergeefs
En kunnen we ook verstaan

wat niet gezegd kan worden.

Zusters van OLV van Amersfoort