Menu

Margriet Euwema

Ruim veertig jaar ben ik werkzaam binnen diverse sectoren in de gezondheidszorg. Eerst als verpleegkundige, later als leidinggevende. Mijn persoonlijke speerpunten in de zorg zijn autonomie, persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid voor iedereen die bij de zorg betrokken is. De patiënt, de zorgmedewerkers en de naasten hebben hierin allemaal een aandeel. Goede afstemming onderling en leiderschap vanuit een coachende houding is mijn passie. Vanuit de behoefte om deze visie in de praktijk vorm te geven heb ik in 1997 samen met Carolien van Dam het initiatief genomen voor Hospice Dôme in Amersfoort, een voorziening voor kwaliteitszorg aan terminale patiënten en hun naasten. Daar ben ik 21 jaar als pionier, vormgever, zorgmanager en directeur-bestuurder werkzaam geweest. Ik heb hiermee een bijdrage mogen leveren aan kwaliteitszorg in de laatste levensfase. Mijn leiderschap kenmerkt zich door een coachende, structurerende en bemoedigende houding, waardoor zorgprofessionals in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen in hun zorg aan de medemens. Met mijn jarenlange werk- en levenservaring verzorg ik nu vanuit Atelier Trait d’Union coaching aan medewerkers en leidinggevenden in de zorgsector, gericht op bewustwording en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Daarnaast verzorg ik, samen met Carolien, ook trainingen en teambuilding voor teams van zorgprofessionals, die hun onderlinge samenwerking willen leren versterken.


Opleiding:

 • Verpleegkundige & Verpleegkundige Maatschappelijke Gezondheidszorg
 • Verpleegkundige Palliatieve zorg
 • HBO Management in de zorg
 • Strategisch management en innovatief leiderschap

Werkervaring vanaf 1977 tot heden:

 • Verpleegkundige, wijkverpleegkundige, teamleider, zorg- en locatie manager in de ouderenzorg en de palliatieve zorg
 • Van pionier tot directeur-bestuurder: ontwikkelen, starten en runnen van een zelfstandig hospice met professionals en vrijwilligers
 • Ontwikkelen, organiseren en verzorgen van educatie en training rond praktische (palliatieve) zorgaspecten, bejegening, communicatie, reflectie en visie
  voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Bouwen en leidinggeven aan teams in de (multidisciplinaire/ palliatieve) zorgverlening
 • Coaching, supervisie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden

Vrije tijd: Wandelen, lezen en schilderen