Menu

Margriet Euwema

Sinds 1977 ben ik werkzaam binnen diverse sectoren in de gezondheidszorg. Eerst als verpleegkundige, later als leidinggevende in thuiszorg en verpleeg/verzorgingshuizen en als directeur-bestuurder. Mijn persoonlijke speerpunten in de zorg zijn empathie, zorgvuldige communicatie, aandacht, regie, menswaardigheid en samenwerking tussen iedereen die bij de zorg voor een ander betrokken is. De wens van de cliënt is hierbij het vertrekpuntpunt. De behandelaren, de zorgmedewerkers en de naasten hebben allemaal een aandeel in de uitwerking en taakverdeling. Goede afstemming onderling, rechtvaardigheid en leiderschap vanuit een coachende houding zijn mijn instrumenten om dit vorm te geven.

Al vroeg in mijn leven kwam ik met ziekte en dood in aanraking. Ik heb ervaren dat ieder rouwproces anders is en dat het helpend is om als zieke en als naasten gezien en gehoord te worden, als we in een moeilijke fase van ons leven verkeren. Liefdevolle aandacht zonder oordeel of verwachting helpt ons verdriet te verwerken en de draad weer op te kunnen pakken.
Toen in 1995 mijn vader overleed in een omgeving zonder palliatieve zorg, kreeg ik een sterke behoefte om me verder te verdiepen in de zorg rond het levenseinde en dit vorm en inhoud te geven.
Dit resulteerde in het oprichten van Hospice Dôme in Amersfoort, samen met mijn partner Carolien van Dam. Hospice Dôme is een zelfstandig (high care) hospice waar kwaliteitszorg aan terminale patiënten en hun naasten wordt gegeven. Gedurende 21 jaar ben ik als pionier, vormgever, zorgmanager en directeur-bestuurder aan het hospice verbonden geweest. Een prachtige tijd, waarin we samen met ons team een bijdrage hebben mogen leveren aan verbetering van kwaliteitszorg op maat in de laatste levensfase.

In 2018 was het tijd om de leiding over te dragen aan een opvolger en een sabattical. Vanaf 2019 verzorg ik nu vanuit ons bedrijf “Atelier Trait d’Union” coaching, training en creatieve workshops voor zorgmedewerkers en leidinggevenden binnen de sector zorg en welzijn.
Mijn stijl kenmerkt zich door een coachende, structurerende en bemoedigende houding, waardoor mensen meer overzicht en rust ervaren in hun werk en in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen zonder zichzelf te verliezen.
Daarnaast verzorg ik, samen met Carolien, training en teambuilding voor vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn, die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun kennis, hun onderlinge samenwerking willen versterken of moeilijke momenten uit hun werk willen verwerken.


Opleidingen en studies:

 • Verpleegkundige & Verpleegkundige Maatschappelijke Gezondheidszorg
 • Verpleegkundige Palliatieve zorg
 • HBO Management in de zorg
 • Strategisch management en innovatief leiderschap
 • Coaching en training
 • Verdiepend Pastoraat (zoeken naar zingeving vanuit theologisch en contextueel perspectief)
 • Schilderlessen aan de Gooische Academie voor beeldende kunsten

Werkervaring vanaf 1977 tot heden:

 • Verpleegkundige, wijkverpleegkundige, teamleider, zorg- en locatie manager in de ouderenzorg en de palliatieve zorg (diverse zorgorganisaties intra- en extramuraal)
 • Van pionier tot directeur-bestuurder: ontwerpen, ontwikkelen en eindverantwoordelijkheid dragen voor een zelfstandig hospice met 7 bedden en 80 medewerkers (professionals en vrijwilligers)
 • Ontwikkelen, organiseren en verzorgen van educatieprogramma’s en trainingen rond praktische (palliatieve) zorgaspecten, bejegening, communicatie, reflectie en visie in de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Bouwen, trainen en leidinggeven aan teams in de (multidisciplinaire/ palliatieve) zorgverlening
 • Coaching, training, supervisie en persoonlijke ontwikkeling (individueel en in teamverband)
 • Bijdrage aan regionale netwerkvorming palliatieve zorg rond Amersfoort
 • Bijdrage aan nationaal platform palliatieve zorg Nederland (AHzN)

Vrije tijd: Wandelen, lezen, schilderen, koken, bakken, zingen en dansen.