Menu

Carolien van Dam

Mijn naam is Carolien van Dam en ik heb ruim 30 jaar ervaring in de sector zorg en welzijn in het begeleiden van zieken, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers.
Al heel jong ben ik zelf in aanraking gekomen met ziekte, rouw en verdriet. Ook heb ik jarenlange ervaring als mantelzorger. Daarom weet ik van binnenuit en als geen ander hoe belangrijk het is dat er ondersteuning is voor zowel degene die ziek is of rouw draagt, als voor degenen die daar omheen staan. Als één lid lijdt, lijden alle leden, maar allemaal op een verschillende manier. Daarom is het van belang dat er, zo nodig en mogelijk, aandacht is voor iedereen die betrokken is bij de zorg aan de zieke. Deze visie is voor mij de belangrijkste reden geweest om samen met mijn partner Margriet in 1997 Hospice Dôme in Amersfoort op te richten: een plek waar aandacht en zorg is voor degene die gaat sterven, maar juist ook voor de naasten. Naast pionieren en leidinggeven heb ik in het hospice een belangrijke bijdrage mogen leveren aan het vormgeven van de psychosociale begeleiding van gasten en naasten. Ook het opleiden van medewerkers in de zorgverlening aan de naasten was een speerpunt voor mij. Vanuit deze brede werk- en levenservaring als maatschappelijk werker en contextueel hulpverlener, geef ik nu vorm aan de coaching van naasten en mantelzorgers vanuit Atelier Trait ‘d Union.
Daarnaast verzorg ik, samen met Margriet, ook trainingen voor zorgprofessionals en vrijwilligers die graag de naasten betrekken bij de zorg en willen leren hoe zij hen kunnen ondersteunen bij het omgaan met de ziekte van een dierbare.

Opleiding:

 • HBO Maatschappelijk werk
 • Post HBO Contextuele hulpverlening
 • Post HBO Vrijwilligersmanagement
 • Strategisch management en innovatief leiderschap
 • Training Coaching met creatieve werkvormen
 • Training Begeleiden bij verlies en rouw


Werkervaring vanaf 1985 tot heden:

 • Psychosociaal hulpverlener: brugfunctie in de begeleiding van bewoners, naasten en zorgmedewerkers in een verpleeghuis
 • Maatschappelijk werker en contextueel hulpverlener in de palliatieve zorg (begeleiden van patiënten en hun naasten)
 • Vrijwilligerscoördinator: individuele coaching en teamwork, implementatie in hospice, samenwerking met professionals
 • Pionier en directeur-bestuurder van een (financieel) zelfstandig hospice met professionals en vrijwilligers
 • Ontwikkelen en verzorgen van educatie en training aan professionals en vrijwilligers op het gebied van praktische organisatie- en vergadertechniek, bejegening, omgaan met emoties en onmacht, meerzijdigheid en intervisie
 • Financieel beleid, fondsenwerving en crowdfunding


Vrije tijd: lezen, zingen, creatieve vormgeving met teksten, beelden en foto’s